INFORMACJE O KOMITECIE

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA ZMIANA W MIEŚCIE utworzony w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

DANE KOMITETU :

KWW DOBRA ZMIANA W MIEŚCIE
Osiedle Niwa 63B,
34- 400 Nowy Targ
Nr konta bankowego 44 1090 1838 0000 0001 3735 8641
REGON 381099256
NIP 7352878691

Pełnomocnik wyborczy:  Ewa Danuta Pawlikowska

Pełnomocnik finansowy: Marek Bogdan Liszka

 

Dane KWW DOBRA ZMIANA W MIEŚCIE na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy

 

Informacje o wpłatach

 

Wpłaty na Komitet Wyborczy Wyborców DOBRA ZMIANA W MIEŚCIE

Prosimy i gorąco zachęcamy wszystkich naszych Sympatyków do wsparcia KWW DOBRA ZMIANA W MIEŚCIE w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Sposób dokonania wpłaty:

UWAGA: Jeśli chcesz nam pomóc, a nie zaszkodzić – prosimy o darowizny zgodnie z poniższym wzorem. Brak wskazanych we wzorze danych zmusza nas do zwracania wpłacanych darowizn. Wpłaty mogą być dokonywane tylko przelewem z konta osobistego darczyńcy na rachunek bankowy komitetu wyborczego.

Wzór przelewu:

Z rachunku: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Jan Kowalski, ul.[uzupełnić], nr [uzupełnić] , kod pocztowy [uzupełnić], miejscowość [uzupełnić]
Na rachunek: 44 1090 1838 0000 0001 3735 8641

Komitet Wyborczy Wyborców DOBRA ZMIANA W MIEŚCIE, Osiedle Niwa 63B, 34-400 Nowy Targ

Tytuł: WPŁATA NA KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA ZMIANA W MIEŚCIE WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 R. JESTEM OBYWATELEM POLSKIM ZAM. NA STAŁE W POLSCE.

Brak wskazanych wyżej elementów na przelewie może spowodować zwrot wpłaconej wpłaty darczyńcy lub przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Wpłaty mogą być dokonywane tylko przelewem z konta osobistego darczyńcy na rachunek bankowy komitetu wyborczego.

Zakaz wpłaty:

  • z konta związanego z działalnością gospodarczą osób fizycznych,
  • od instytucji, np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • z kont zagranicznych,
  • w gotówce w kasie banku (bankowy dowód wpłaty),
  • w gotówce w urzędach pocztowych (pocztowy dowód wpłaty).

Przelewy prosimy zlecać do 15 października 2018 r.

Tylko osoby fizyczne będące obywatelami polskimi i mającymi stałe miejsce zamieszkania w Polsce mogą dokonać wpłat (darowizn) na KWW DOBRA ZMIANA W MIEŚCIE.

Korzyści majątkowe przyjęte przez KWW DOBRA ZMIANA W MIEŚCIE z naruszeniem przepisów Kodeksu Wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł.

KANDYDAT NA BURMISTRZA PAWEŁ LISZKA

Urodziłem się i wychowałem w Nowym Targu. Mam 39 lat. Dwanaście lat temu ożeniłem się ze wspaniałą kobietą i od tamtej pory wspólnie z Renatą tworzymy szczęśliwy związek małżeński. Codziennie mierzymy się wychowaniem trójki niesamowitych dzieci: córki Patrycji i synów Bartka  i Tomka. Uczą nas uważnego słuchania i odnajdowania w sobie ogromnych pokładów ciepła i cierpliwości.

 

Ukończyłem Liceum Ekonomiczne w Nowym Targu. W szkole średniej postanowiłem, że kariera bankowca to dobry wybór w moim życiu zawodowym. Rozpocząłem studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Wydziale Zarządzania. W 2002 r. uzyskałem tytuł licencjata w zakresie rachunkowości, a w 2004 r. obroniłem pracę magisterską na kierunku finanse i bankowość. Po osiągnięciu tytułu magistra poczułem, że czegoś mi brak. Bankowość to nie wszystko, liczy się człowiek. Studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie to była kropka nad i w dążeniu do spełnienia zawodowego.

 

Pracę zawodową rozpocząłem bezpośrednio po ukończeniu liceum. Z wielką satysfakcją wykorzystywałem zdobytą na uczelni wiedzę sprawdzając ją w praktyce w kolejnych firmach: Mistral International Sp. z o.o., PKO BP S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A.  W tym momencie mojego życia, w którym znajduję się teraz mogę pochwalić się  19-letnim doświadczeniem w finansach i bankowości, kilkuletnim doświadczeniem pracy na stanowisku menedżerskim. Obecnie pracuję w Santander Bank Polska S.A. na stanowisku dyrektora w 1 Oddziale w Nowym Targu  Zarządzam zespołem osiągając przy tym bardzo dobre wyniki, pomagam realizować innym ich cele i marzenia.

 

Oprócz pracy zawodowej zawsze aktywnie angażuję się w życie społeczne  naszego miasta m.in. przez współorganizację różnych wydarzeń o charakterze kulturalnym bądź religijnym, działalność charytatywną.

 

Obok świadomej drogi zawodowej, którą chcę podążać, ważnym elementem mojej działalności społecznej jest praca w Radzie Miasta. W działalności publicznej staram się przede wszystkim pomagać ludziom oraz bazując na moich doświadczeniach w biznesie, znajdować porozumienie i kompromis.

 

Najważniejszą wartością w moim życiu jest Rodzina. Uwielbiamy wspólnie spędzać czas. Pokazujemy naszym dzieciom świat, uczymy się poprzez zabawę codzienności,  wspólne wędrujemy po  górach  i  jeździmy na rowerze.  Wielką przyjemność sprawia mi aktywność fizyczną o każdej porze roku. Na ten sezon zimowy stawiam sobie za cel nauczyć moją córkę jazdy na nartach.

 

Paweł Liszka

KANDYDACI DO RADY MIASTA

OKRĘG 1
1 Jan Siaśkiewicz
2 Jan Łapsa
3 Jakub Waligórski
4 Krzysztof Burnos
5 Iwona Karpiel
6 Teresa Król-Studencki
7 Simona Bianco-Siuty
8 Jan Sięka
OKRĘG 2
1 Ewa Pawlikowska
2 Krzysztof Sroka
3 Stanisław Iskrzycki
4 Agnieszka Futro
5 Jan Kobylarczyk
6 Maciej Piekarczyk
7 Małgorzata Wojtaszek
8 Anna Paprocka
9 Jakub Nowak
10 Marek Gruca
OKRĘG 3
1 Paweł Liszka
2 Andrzej Swałtek
3 Jakub Swalarz
4 Agnieszka Paprocka-Maciaś
5 Kazimiera Ruchała
6 Maria Lasyk
7 Karol Wojtaszek
8 Piotr Rayski-Pawlik
9 Agnieszka Wójciak